วีดีโอแนะนำคณะ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สุรินทร์ ทองทศ Asst.Prof.Surin Thongthod Ph.D.

คณบดีคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
มือถือ : 08-0713-6692

สาขาวิชา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ปริญญาตรี สาขาวิชา

ปริญญาโท สาขาวิชา

ปริญญาเอก สาขาวิชา

ประชุม / กิจกรรม

วีดีโอ

วิดีทัศน์แนะนำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปี2566 #HUSO_NSTRU_2023
รู้รักบ้านเกิด (การจัดการวัฒนธรรมฯ)
วิศวกรสังคม NSTRU พัฒนานักศึกษา พัฒนาประเทศ
ไปคอนเห้อ - รวมศิลปิน "เด็กวัฒน์ ราชภัฏคอน"
หรอยแรง แต่ไม่แทงใจใคร

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506