ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

รายละเอียด

รายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2566

(1) นักวิชาการเงินและบัญชี        สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    จำนวน 1 อัตรา

(2) นักวิทยาศาสตร์              สังกัดคณะครุศาสตร์                     จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครสอบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 กันยายน 2566

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506