ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

ดาวน์โหลดโลโก้คณะ

ดาวน์โหลด ภาพตัวอย่าง ดาวน์โหลด
168 ครั้ง
110 ครั้ง

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506