ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สุรินทร์ ทองทศ Asst.Prof.Surin Thongthod Ph.D.

คณบดีคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
มือถือ : 08-0713-6692

วีดีโอแนะนำคณะ

สาขาวิชา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ปริญญาตรี สาขาวิชา

ปริญญาโท สาขาวิชา

ปริญญาเอก สาขาวิชา

ประชุม / กิจกรรม


ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506