ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

การจัดการความรู้ Knowledge Management

ชื่อไฟล์ ชนิดไฟล์ ขนาดไฟล์
สรุป-KM-65-ของคณะ docx

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506