ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

รายละเอียด

รายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2566

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครออนไลน์ที่นี่ ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2566

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506