ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม การพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในแนวทาง outcome based education_0001

[วันประกาศ: 24 พฤษภาคม 2566] [หมวดหมู่: ] [ดู : 92 ครั้ง] [ กลับ ]

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506