ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

กิจกรรมเรื่อง : ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้นำนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในการเข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมอัตลักษณ์และพัฒนาทักษะผู้นำนักศึกษา

[วันประกาศ: 10 เมษายน 2567] [ดู : 51 ครั้ง]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ทองทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญยิ่ง ประทุม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทยา เตชะเสน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และสโสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้นำนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมอัตลักษณ์และพัฒนาทักษะผู้นำนักศึกษา
วันที่ 9 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506