ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

กิจกรรมเรื่อง : ร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ซึ่งเป็นหลักสูตรความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปศึกษานิพนธ์ ครั้งที่ 4

[วันประกาศ: 10 เมษายน 2567] [ดู : 50 ครั้ง]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ทองทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์ วสีวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและบริการวิชาการ ร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ซึ่งเป็นหลักสูตรความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปศึกษานิพนธ์ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ณ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช สนามหน้าเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
อนึ่ง นิทรรศการศิลปศึกษานิพนธ์นี้ จัดแสดงระหว่างวันที่ 10-25 เมษายน 2567 ณ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506