ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

กิจกรรมเรื่อง : กิจกรรมสัมมนานักเขียนไทย ภาคเรียน 2/2566 การเสวนาเรื่อง “เบื้องหลังการทำงานของนักเขียนและผลงานในแต่ละช่วงวัย”

[วันประกาศ: 20 มีนาคม 2567] [ดู : 97 ครั้ง]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ทองทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์ วสีวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมสัมมนานักเขียนไทย ภาคเรียน 2/2566
การเสวนาเรื่อง “เบื้องหลังการทำงานของนักเขียนและผลงานในแต่ละช่วงวัย”
วิทยากรโดย : คุณจำลอง ฝั่งชลจิตร ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
ดำเนินการเสวนา : อาจารย์วันพระ สืบสกุลจินดา
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 - 16.00 น.ณ ห้องประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ไลฟ์สดทาง Facebook Page คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506