ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

กิจกรรมเรื่อง : ต้อนรับ คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนบริบูรณ์วิทยา เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ รัฐสภาจำลอง และศาลจำลอง คมส.

[วันประกาศ: 13 กุมภาพันธ์ 2567] [ดู : 142 ครั้ง]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ทองทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนบริบูรณ์วิทยา เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ รัฐสภาจำลอง และศาลจำลอง คมส. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 11.00 น.

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506