ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

กิจกรรมเรื่อง : กิจกรรม NSTRU Research and Innovation OPEN HOUSE เปิดบ้านงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

[วันประกาศ: 12 กุมภาพันธ์ 2567] [ดู : 145 ครั้ง]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ทองทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรม NSTRU Research and Innovation OPEN HOUSE เปิดบ้านงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 12-13 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมภักดีดำรงค์ฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506