ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

กิจกรรมเรื่อง : โครงการอบรม "นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ 2567" สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

[วันประกาศ: 18 มกราคม 2567] [ดู : 277 ครั้ง]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ทองทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม "นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่
ประจำปีงบประมาณ 2567" สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 08.30 -16.30 น.
ห้องประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506