ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

กิจกรรมเรื่อง : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567

[วันประกาศ: 13 มกราคม 2567] [ดู : 181 ครั้ง]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ทองทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567
"มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย"
วันที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. ณ ลานดนตรี คมส.

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506