ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

กิจกรรมเรื่อง : ร่วมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ให้กับนักรียนที่กำลังจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

[วันประกาศ: 11 มกราคม 2567] [ดู : 186 ครั้ง]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ทองทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ให้กับนักรียนที่กำลังจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ 11 มกราคม 2567 เวลา13.30 น. ณ โรงเรียนเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506