ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

กิจกรรมเรื่อง : ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการสร้างภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ระหว่างโครงการ “สร้าง เสริม สุข” มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ ฯ

[วันประกาศ: 27 ธันวาคม 2566] [ดู : 224 ครั้ง]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญยิ่ง ประทุม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการสร้างภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ระหว่างโครงการ “สร้าง เสริม สุข” มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ ฯ
วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุ 320 คมส.

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506