ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

กิจกรรมเรื่อง : สวัสดีปีใหม่ 2567

[วันประกาศ: 25 ธันวาคม 2566] [ดู : 193 ครั้ง]

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506