ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

กิจกรรมเรื่อง : ต้องรับคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในโอกาสศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนกิจกรรมเครือข่ายพัฒนานักศึกษา

[วันประกาศ: 19 ธันวาคม 2566] [ดู : 233 ครั้ง]

ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.สุรินทร์ ทองทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รองคณบดี คณาจารย์ และนักศึกษาประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ให้การต้องรับคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในโอกาสศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนกิจกรรมเครือข่ายพัฒนานักศึกษา
วันที่19 ธันวาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 40 ปี คมส.

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506