ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

กิจกรรมเรื่อง : ให้การต้อนรับตัวแทนจากบริษัท ซูเปอร์ เรซเม่ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจเว็บไซต์จัดหางาน JOBTOPGUN.com

[วันประกาศ: 8 ธันวาคม 2566] [ดู : 273 ครั้ง]

ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.สุรินทร์ ทองทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และรองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพ ให้การต้อนรับตัวแทนจากบริษัท ซูเปอร์ เรซเม่ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจเว็บไซต์จัดหางาน JOBTOPGUN.com เพื่อหารือความร่วมมือโครงการสนับสนุนสถานศึกษา
1. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนจบให้นิสิต/นักศึกษา พร้อม Workshop สร้างเรซูเม่และสมัครงาน Online
2. โครงการ Internship ส่งเสริมการฝึกงานและพัฒนาให้นิสิต/นักศึกษาพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ
วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 40 ปี คมส.

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506