ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

กิจกรรมเรื่อง : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2566

[วันประกาศ: 28 เมษายน 2566] [ดู : 268 ครั้ง]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ทองทศ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2566
วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุม 415 คมส. และผ่านระบบ Onlineลิงค์ https://meet.google.com/zmp-xqbj-jrm

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506