ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

กิจกรรมเรื่อง : กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2565

[วันประกาศ: 9 เมษายน 2566] [ดู : 297 ครั้ง]

งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุรินทร์ ทองทศ คณบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรมและให้โอวาทนักศึกษา และการอบรมจากคุณกาญจนา สุวรรณโณ วิทยากรพิเศษ จากบริษัท JOBTOPGUN ในหัวข้อ "เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน" ในวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506