ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

กิจกรรมเรื่อง : โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิต 4 ประการ

[วันประกาศ: 24 มีนาคม 2566] [ดู : 226 ครั้ง]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรินทร์ ทองทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิต 4 ประการ(โครงการที่ 15) กิจกรรมที่ 7 สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ


วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. หอประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506