ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

กิจกรรมเรื่อง : กิจกรรม“ส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษา และพัฒนากระบวนการศึกษาเพื่อพัฒนาเข้าสู่กระบวนการวิศวกรสังคม” มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

[วันประกาศ: 8 มีนาคม 2566] [ดู : 274 ครั้ง]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ทองทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธาน
ในการเปิดกิจกรรม“ส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษา และพัฒนากระบวนการศึกษาเพื่อพัฒนาเข้าสู่กระบวนการวิศวกรสังคม”
ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1, 2, และ 3 (รหัสนักศึกษา 63, 64 และ 65 ประจำปีการศึกษา 2565)คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. – 16.30 น.
ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506