ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

กิจกรรมเรื่อง : เปิดโคงการสัมมนา รักษ์ภาษาไทย ในปัจจุบันบนโลกออนไลน์ เป็นโครงการ การบูรณาการเรียนการสอนรายวิชา การเขียนและวิเคราะห์โครงการ

[วันประกาศ: 23 มีนาคม 2566] [ดู : 205 ครั้ง]

ผศ.ดร. สุรินทร์ ทองทศ มอบหมายให้ ผศ.บุญยิ่ง ประทุม รองคณบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโคงการสัมมนา รักษ์ภาษาไทย ในปัจจุบันบนโลกออนไลน์ เป็นโครงการ การบูรณาการเรียนการสอนรายวิชา การเขียนและวิเคราะห์โครงการ ผู้รับผิดชอบรายวิชา ดร.พัชรี สุเมโธกุล กับ รายวิชาการพูดการฟังเพื่อสัมฤทธิผล ผู้รับผิดชอบ อ.วรเวช ว่องศิริ และการบริการวิชาการโดย ดร.พลกฤษณ์ วสีวิวัฒน์ โดยการจัดกิจกรรมดำเนินการโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนคลองแคว ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506