ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

กิจกรรมเรื่อง : ประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ แห่งประเทศไทย

[วันประกาศ: 23 กุมภาพันธ์ 2566] [ดู : 208 ครั้ง]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ทองทศ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ แห่งประเทศไทย วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 415

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506