ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

กิจกรรมเรื่อง : ต้อนรับ การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด ชุดที่ 39 สัญจร... ครั้งที่ 2/2566

[วันประกาศ: 23 กุมภาพันธ์ 2566] [ดู : 224 ครั้ง]

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ทองทศ คณบดี ให้การต้อนรับ การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด ชุดที่ 39 สัญจร... ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:00 น. ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช #เราพร้อมเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และก้าวทันสังคมไปกับทุกภาคส่วน

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506