กิจกรรมเรื่อง : การประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยรายละเอียด ภายใต้กรอบวิจัย "การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่สร้างความเจริญและคลดความเหลื่อมล้ำ" ประจำปีงบประมาณ 2566

[วันประกาศ: 16 กุมภาพันธ์ 2566] [ดู : ครั้ง]

การประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยรายละเอียด ภายใต้กรอบวิจัย "การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่สร้างความเจริญและคลดความเหลื่อมล้ำ" ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.40 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting 977 7007 3022 Passcode 123456

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506