กิจกรรมเรื่อง : การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตร

[วันประกาศ: 16 กุมภาพันธ์ 2566] [ดู : ครั้ง]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ทองทศ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตร วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 40 ปี คมส.

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506