กิจกรรมเรื่อง : การประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจง ทำความเข้าใจแนวทางการจัดทำรายละเอียดข้อเสนอโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

[วันประกาศ: 6 กุมภาพันธ์ 2566] [ดู : ครั้ง]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ทองทศ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจง ทำความเข้าใจแนวทางการจัดทำรายละเอียดข้อเสนอโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุม 415อาคาร 4 ชั้น 1

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506