กิจกรรมเรื่อง : การประชุมคณะกรรมการในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ภาคปกติประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

[วันประกาศ: 23 พฤศจิกายน 2565] [ดู : 63 ครั้ง]

ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ทองทศ คณบดี คณะมนุษยศานสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ภาคปกติประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 415 คมส.

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506