ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

กิจกรรมเรื่อง : กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

[วันประกาศ: 18 พฤศจิกายน 2565] [ดู : 246 ครั้ง]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ทองทศ คณบดี คณะมนุษยศานสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ อาจารย์บุญยิ่ง ประทุม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. ณห้องประชุม 40 ปี คมส.

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506