กิจกรรมเรื่อง : การประชุมประธานสาขาวิชา ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

[วันประกาศ: 11 พฤศจิกายน 2565] [ดู : 46 ครั้ง]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ทองทศ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมประธานสาขาวิชา ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 415 ปี คมส.

ภาพประกอบ

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506