ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง

[วันประกาศ: 23 มกราคม 2561] [หมวดหมู่: ] [ดู : 666 ครั้ง] [ กลับ ]

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จัดหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506