ประกาศเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์ชุดสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง(ครั้งที่ 2)

[วันประกาศ: 18 มกราคม 2561] [หมวดหมู่: ] [ดู : 291 ครั้ง] [ กลับ ]

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506