การขยายเวลารับสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

[วันประกาศ: 15 มีนาคม 2566] [หมวดหมู่: ] [ดู : 15 ครั้ง] [ กลับ ]

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506