ติดต่อเรา

โทร: 0 7584 5506

ขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนานวัตกรรมการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล

[วันประกาศ: 13 มีนาคม 2566] [หมวดหมู่: ] [ดู : 200 ครั้ง] [ กลับ ]

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506