กิจกรรม“ส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษา และพัฒนากระบวนการศึกษาเพื่อพัฒนาเข้าสู่กระบวนการวิศวกรสังคม” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1, 2, และ 3 (รหัสนักศึกษา 63, 64 และ 65 ประจำปีการศึกษา 2565)

[วันประกาศ: 7 มีนาคม 2566] [หมวดหมู่: ] [ดู : 22 ครั้ง] [ กลับ ]

กิจกรรม“ส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษา และพัฒนากระบวนการศึกษาเพื่อพัฒนาเข้าสู่กระบวนการวิศวกรสังคม” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1, 2, และ 3 (รหัสนักศึกษา 63, 64 และ 65 ประจำปีการศึกษา 2565)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. – 16.30 น.

ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ติดต่อเรา

สถานที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถานที่:

1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

โทร:

0 7584 5506