• คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  • 075-809842


ติดต่อเราฟอร์ม

ที่ตั้ง

สถานที่ตั้ง :1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80280
โทรศัพท์ : 075- 377442, 075- 809842
Email
nstru_human@hotmail.com

Copyright © 2018 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สถานที่ตั้ง :1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทรศัพท์ : 075- 377442, 075- 809842 Fax 075-377442