หน้าแรก แนะนำสาขา บุคลากร ติดต่อเรา    
เมนู เกี่ยวกับสาขาวิชา
เมนู บริการข้อมูล
เมนู หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถิติ การเยี่ยมชม
จำนวน (ครั้ง)
ผู้ชมวันนี้ : 5
ผู้ชมเดือนนี้ : 150
ผู้ชมปีนี้ : 1,304
ผู้ชมทั้งหมด : 6,493
  IP : 3.236.121.68
เก็บสถิติเมื่อ : 11  กุมภาพันธ์  2555
เข้าสู่ระบบ สำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อเข้าใช้ :
รหัสผ่าน :
ข้อมูล ๏ฟฝุณ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัติของ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝึก๏ฟฝ๏ฟฝ

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

2. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการจัดการศึกษาภาคปกติระดับไม่เกินปริญญาตรี พ.ศ.2548

3. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี ทั้งไม่เคยเป็นผู้ถูกสั่งให้ออก หรือถูกไล่ออกจากสถานศึกษา

4. ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม หรือไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง