หน้าแรก แนะนำสาขา บุคลากร ติดต่อเรา    
เมนู เกี่ยวกับสาขาวิชา
เมนู บริการข้อมูล
เมนู หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถิติ การเยี่ยมชม
จำนวน (ครั้ง)
ผู้ชมวันนี้ : 5
ผู้ชมเดือนนี้ : 150
ผู้ชมปีนี้ : 1,304
ผู้ชมทั้งหมด : 6,493
  IP : 3.236.121.68
เก็บสถิติเมื่อ : 11  กุมภาพันธ์  2555
เข้าสู่ระบบ สำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อเข้าใช้ :
รหัสผ่าน :
ข้อมูล ๏ฟฝ๏ฟฝัช๏ฟฝ๏ฟฝ
ปรัชญา
“สร้างองค์ความรู้ เชิดชูคุณธรรม ชี้นำพัฒนา เพิ่มคุณค่าสารสนเทศ”

วิสัยทัศน์
หลักสูตรการจัดการสารสนเทศ เป็นเลิศทางวิชาชีพการจัดการสารสนเทศ และเป็นที่ยอมรับของสังคม

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ ให้เชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพ
2. พัฒนาความรู้ทางด้านวิจัย และองค์ความรู้ทางด้านการจัดการสารสนเทศ
3. มุ่งเน้นการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อสร้างสังคมการอ่าน และสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้
4. มุ่งเน้นการใช้สารสนเทศบูรณาการในการพัฒนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม