หน้าแรก แนะนำสาขา บุคลากร ติดต่อเรา    
เมนู เกี่ยวกับสาขาวิชา
เมนู บริการข้อมูล
เมนู หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถิติ การเยี่ยมชม
จำนวน (ครั้ง)
ผู้ชมวันนี้ : 1
ผู้ชมเดือนนี้ : 32
ผู้ชมปีนี้ : 551
ผู้ชมทั้งหมด : 5,740
  IP : 3.83.188.254
เก็บสถิติเมื่อ : 11  กุมภาพันธ์  2555
เข้าสู่ระบบ สำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อเข้าใช้ :
รหัสผ่าน :
คณาจารย์ บุคลากรของสาขาวิชา
ผศ.ดรพงศ์ศักดิ์ สังขภิญโญ
ประธานสาขาวิชา
อาจารย์วิเชียร มันแหล่
รองประธานสาขาวิชา
ผศ.ละออง แก้วเกาะจาก
กรรมการ
อาจารย์ฟองจันทร์ เพชรมาก
กรรมการ
อาจารย์ธิดา แซ่ชั้น
กรรมการ
อาจารย์สุธิดา ไทยกลาง
กรรมการ
อาจารย์ศิริญาพร ปรีชา
กรรมการ
อาจารย์ทัศนีย์ หมอสอน
กรรมการ