หน้าแรก แนะนำสาขา บุคลากร ติดต่อเรา    
เมนู เกี่ยวกับสาขาวิชา
เมนู บริการข้อมูล
เมนู หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถิติ การเยี่ยมชม
จำนวน (ครั้ง)
ผู้ชมวันนี้ : 1
ผู้ชมเดือนนี้ : 32
ผู้ชมปีนี้ : 551
ผู้ชมทั้งหมด : 5,740
  IP : 3.83.188.254
เก็บสถิติเมื่อ : 11  กุมภาพันธ์  2555
เข้าสู่ระบบ สำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อเข้าใช้ :
รหัสผ่าน :
กิจกรรม ของหลักสูตร
  โครงการ นั่งรถชมเมืองเล่าเรื่องเมืองลิกอร์

โครงการ นั่งรถชมเมืองเล่าเรื่องเมืองลิกอร์

วันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ณ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการนั่งรถชมเมืองเล่าเรื่องเมืองลิกอร์นี้ เป็นผลการดำเนินงานตามคำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 3543/2556 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อ

1. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนครศรีธรรมราช (เมืองลิกอร์)
2. เพื่อศึกษาการบริการของแหล่งสารสนเทศท้องถิ่น
3. เพื่อศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม
4. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักศึกษา
5. เพื่อบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน

ผลการดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้และความพึงพอใจอยู่ในระดับดี สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุป เพื่อเป็นข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำไปใช้และเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน การวิจัย บริการทางวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของหน่วยงาน

และในโอกาสนี้ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ ใคร่ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการครั้งนี้ทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ประกาศเมื่อ :   17 มิ.ย. 56  เวลา 08.00-17.00 น.   อ่าน 708 ครั้ง