รายการ

กิจกรรมเวทีคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษา

ดร.สุดาวรรณ มีบัว คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และคณาจารย์ ร่วมกิจกรรมเวทีคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวิชาการ 2561 ณ หอประชุมภักดีดำรงค์ฤทธิ์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ภาพกิจกรรม :