รายการ

กำหนดจัดโครงการประกวดรำวงมาตรฐาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กำหนดจัดโครงการประกวดรำวงมาตรฐาน เนื่องในวันราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2561 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ อนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย ที่ถูกต้องตามแบบฉบับ ให้คงอยู่สู่เยาวชนตลอดไป ผลการแข่งมีดังนี้ ระดับประถมศึกษา 1-6 ชนะเลิศ ได้แก่โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เทศบาลวัดเสมาเมือง รางวัลชมเชย 3 รางวัลได้แก่ โรงเรียนศาลามีชัย ทีมที่ 1 และโรงเรียนศาลามีชัยทีมที่ 2 และโรงเรียนบ้านถุ้ง ระดับมัธยมศึกษา ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนทุ่งสง รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่โรงเรียนวัดจันดี รางวัลสำหรับการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่ และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้รับโล่ และได้รับ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ได้รับโล่ และได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล รางวัลชมเชย ได้เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล
ภาพกิจกรรม :