รายการ


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แผนที่
Copyright © 2016 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สถานที่ตั้ง :1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280
โทรศัพท์ : 075- 377442, 075- 809842 Fax 075-377442